Issue #42 in 2024 year, 7-29

The impact of the liberation struggle in Cuba on the formation of Catalan nationalism in the late 19th and early 20th centuries

Download
N. Kuzina

The article presents a study of the role of Cuba and its influence on the Catalan national movement in the late 19th to early 20th centuries. Complex socio-political processes, identity formation, and the development of separatist ideas in the context of Catalan-Cuban relations were analyzed. Catalonia supported the Spanish government and Castilian nationalism as long as it held colonies, pursued protectionist policies, and acted in the interest of Catalan capital. The catastrophe of 1898 had a significant impact on Catalan nationalism, prompting the development of the idea of regional independence and its desire for greater autonomy. Special attention is paid to the role of Catalan emigrants in Cuba, their influence on the formation of separatist organizations, and financial support for the independence movement. The study also highlights the importance of cultural exchanges between Catalonia and Cuba in preserving Catalan identity. It also underscores the key role of Catalan emigrants in the development of Catalan nationalism and the struggle for autonomy, as well as their contribution to the creation of the 1932 Statut of Catalonia.

Keywords:
Catalonia, Cuba, nationalism, Ten Years' War, Spanish-American War, separatism, Francesc Macia
References

Ивкина. Л.А. Десятилетняя война за независимость на Кубе 1868-1878. М.: Наука, 2007. Ivkina. L.A. Desyatiletnyaya vojna za nezavisimost` na Kube 1868-1878. M.: Nauka, 2007 [The Ten-Year War of Independence in Cuba 1868-1878.] 

Кузина Н. А. И смешно, и грустно: республиканский взгляд на события Демократического шестилетия на примере произведений Томаса Падро // Электронный научнообразовательный журнал «История», №9, T. 14, 2023. Kuzina N. A. I smeshno, i grustno: respublikanskij vzglyad na soby`tiya Demokraticheskogo shestiletiya na primere proizvedenij Tomasa Padro// E`lektronny`j nauchno-obrazovatel`ny`j zhurnal «Istoriya», №9, T. 14, 2023. [Both Funny and Sad: a Republican View of the Events of the Sexenio Democrático on the Example of the Works of Thomas Padro] URL: https://history.jes.su/s207987840028242-5-1/. (дата обращения 1.6.2024) 

Кузина Н. А. Истоки Гражданской войны в Испании 1936—1939 гг.: каталонский ракурс // Электронный научно-образовательный журнал «История». – 2019. – T. 10. – Выпуск 2 (76). Kuzina N. A. Istoki Grazhdanskoj vojny v Ispanii 1936—1939 gg.: katalonskij rakurs // Elektronnyj nauchno-obrazovatel'nyj zhurnal «Istoriya». – 2019. – T. 10. – Vypusk 2 (76). [The origins of the Spanish Civil War 1936-1939: a Catalan perspective] URL: https://history.jes.su/s207987840002594-2-1/. DOI: 10.18254/S207987840002594-2

Кузина Н. А. Отражение социальных и политических конфликтов в карикатуре на примере барселонской сатирической прессы 60-70-х гг. XIX в. // Латиноамериканский исторический альманах, № 29, 2021. С. 147-164. Kuzina NAOtrazheniesocial`ny`x i politicheskix konfliktov v karikature na primere barselonskoj satiricheskoj pressy` 60-70-x ggXIX v. // Latinoamerikanskij istoricheskij al`manax, № 29, 2021. S. 147- 164. [Reflection of social and political conflicts in cartoon on the example of the Barcelona satirical press of the 60-70s of the XIX century]

Филатов Г. А. Колониальные устремления каталонских националистов в годы реставрации // Латиноамериканский исторический альманах, №19, 2018. С. 277-293. Filatov G. A. Kolonial'nye ustremleniya katalonskih naci-onalistov v gody restavracii // Latinoamerikanskij isto-richeskij al'manah, №19, 2018. С. 277-293. [Colonial aspirations of Catalan nationalists during the Restoration]

Albert, C., Friedlein, R., Martí, I. (Eds.). Els Catalans i Llationamèrica (s. XIX i XX). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 2017.

Almirall V. Lo Catalanisme. Motius que el legitimen, fonaments científics i solucions pràctiques.1886.

Álvarez Curbelo, S. La “marca”cataluña: memorias Públicas y memorias privadas de “lo Catalán” en Ponce. Transatlantic Studies Network // Revista de Estudios Internacionales. Enero. № 1. 2016. 

Argenter Miró J. Crónicas de la Guerra. Habana. 1909.

Baroni P. Modernism in Havana: its aesthetic dimension through molds // Réseau art nouveau network. http://www.artnouveau-net.eu/LinkClick.aspx?fileticket=b5fmL0k8Nzo%3D&tabid=204 (дата обращения 02.06. 2024)

Carod-Rovira, J.-L. El moviment associatiu català a Amèrica. A: Les Amèriques i Catalunya, Barcelona: Generalitat de Catalunya. 1992. Pp. 209-241.

Castells, V. Catalans d’Amèrica per la independència. Barcelona: Editorial Pòrtic. 1986.

Centre Català. Memòria de les activitats socials del Centre Català de L’Havana durant el bienni de 1924–1925 sota la presidència del Dr. Josep Conangla i Fontanilles (1925) / J. Roy (Ed.), Josep Conangla i Fontanilles: La Constitució de L’Havana i altres escrits (pp. 152–154). Barcelona: La Magrana. 1986.

Conangla, J. Dictamen Acompanyatori de la Ponència de Constitució Provisional de la República Catalana (1928). In J. Roy (Ed.), La Constitució Catalana de l’Havana i altres escrits (pp. 181–218). Barcelona: Edicions de la Magrana. 1986 a.

Conangla, J. El Partit Separatista Revolucionari de Catalunya. In J. Roy (Ed.), La Constitució Catalana de l’Havana i altres escrits (p. 254). Barcelona: Edicions de la Magrana. 1986 b.

Costa, L. Cuba i el catalanisme: entre l’autonomia i la independència. Barcelona: Rafael Dalmau Editor. 2013.

Costa, L. El nacionalisme cubà i Catalunya: comunicació política, social i cultural entre Cuba i Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 2006.

Creixell, J. Origen de la bandera independentista. Barcelona: El Llamp. 1984.

Esculies Serrat J. El nacionalismo radical catalan (1913-1923) // Spagna contemporanea. 2013. n. 43. Pp. 7-28.

Ferran Oliva, J. M. La Constitució catalana de l’Havana. Lleida: Pagès Editors. 2005.

Ferran Oliva, J. M. La saga dels catalans a Cuba. Barcelona: Fundació Casa. 2009.

Fradera M. J. Historia de dos ciudades/historia de dos países: La Habana y Barcelona, 1868-1933. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. 2015.

Fraile, P., Escribano, A. The Spanish 1898 Disaster: The Drift towards Natonal-Protectionism. Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History. 16(01).1998. 265–290.

Harrison R. J. 1974. Catalan Business and the Loss of Cuba, 1898–1914 // Economic History Review, Economic History Society. Vol. 27(3). Pp. 431-441.

Junqueras, O. Els Catalans i Cuba. Barcelona: Proa. 1998.

Laínz, J. España contra Cataluña: Historia de un fraude. Madrid: Encuentro. 2014.

Martinez Shaw, C. Catalunya en la carrera de Indias, 1680-1756. Barcelona: Critica. 1981.

Navarro Azcue, C. La abolición de la esclavitud negra en la legislación española. 1870-1886. Madrid: ICI. 1987.

Oller Aragay J.,Chávez Álvarez E. (ed). Diario de campaña de un catalán mambí. Ajuntament de Molins de Rei i Generalitat de Catalunya. 1999.

Rodrigo y Alharilla, M. Cataluña y el colonialismo español (1868-1899). Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques / coord. por Salvador Calatayud Giner. Valencia: Universidad de Valencia 2009. Pp. 315-356.

Roldán de Montaud, I. La política colonial del Gobierno Provisional al final de la República. Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne [En ligne]. 2020. 55. URL: http://journals.openedition.org/bhce/2212 (дата обращения 1.06.2024).

Roy, J. Josep Conangla i Fontanilles (Montblanc 1875 - l’Havana 1965): Patriarca del nacionalisme català a Cuba. Tarragona: El Mèdol. 1999.

Rubiralta i Casas, F. Els orígens de l’independentisme català a Cuba. El Catalunya. Grop Nacionalista Radical de Santiago (1907-1932). Barcelona: Edicions del 1979. 2017.

Sala Garcia, T. M. La Casa Busquets: una història del moble i la decoració del modernisme al déco a Barcelona. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2006.

Santasusana i Corzan, M. La determinant aportació sitgetana als projectes d’alliberament nacional: les trajectòries de Salvador Carbonell i Puig, Ramon Planes i Izabal i Pere Curtiada i Ferrer. Sges: Grup d’Estudis Sitgetans. 2010.

Sobrequés i Callicó J. Historia de Cataluña. Barcelona, 2007.

Villaverde Rey M. La cerámica aplicada en la arquitectura modernista de Cuba. In Tradición y modernidad: la cerámica en el Modernismo : actas del congreso celebrado en Esplugues de Llobregat, 29-31 octubre 2004 : IX Congreso Anual de la Asociación de Ceramología. 2004. Pp. 203-216.